Головна

НАШ ГЕРБ

НАШ ПРАПОР

НАШ ГІМН

Садочка в світі кращого немає,

«Калинка» нас щоранку всіх скликає.

В дружнім колі педагоги й діти,

Нам весело у дитсадочку жити.

В садочку нас чекають різні справи,

Нам, граючись навчатися цікаво.

Тут серце вихователя зігріє всіх діток.

Спасибі за турботу, дитсадок.

Ми дзвінко гарну пісеньку співаєм,

Прудкими і розумними зростаєм.

У дитсадочку затишно усім:

«Калинка» – наш гостинний спільний дім!

Проектна потужність закладу дошкільної освіти№3 «Калинка» становить 180 місць. На 01.09.2018 року в закладі отримує дошкільну освіту 283 дитини.

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної , освітній процес у дошкільному навчальному закладі ведеться українською мовою.

Пріоритетним напрямом освітньої діяльності дошкільного навчального закладу є гуманістичне виховання дошкільників.

Реалізація принципу гуманізації виховання веде до сформованості у вихованців гуманності як вершини їх моральності, яка знаходить своє виявлення:

 • у свідомому засвоєнні універсальних цінностей національної та загальнолюдської культури;
 • в осмисленні єдності людського роду і себе як неповторної її частки, зв’язку з іншими людьми, суспільством, природою, культурою;
 • у виявленні любові до людей, всього живого, милосерді, доброті, здатності до співчуття;
 • у прагненні до згоди, добросусідства, свободи, рівності, братерства;
 • у готовності вихованців до самозахисту своїх інтересів;
 • у прагненні до оволодіння способами самовиховання, самовдосконалення з метою оволодіння художніми, науковими, естетичними, моральними цінностями, шляхом ознайомлення, охорони, відродження, відтворення в різних видах діяльності.

Пріорітетні завдання:

 1. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, їх адаптації до змінених умов життя та успішного входження у соціальне середовище шляхом впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій.
 2. Активізувати роботу з питань формування комунікативної компетенції дошкільників шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.
 3.  Продовжувати розвивати духовний потенціал особистості дитини дошкільного віку шляхом національно-патріотичного виховання.
 4.  Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Заклад дошкільної освіти  № 3 «Калинка» проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та власного Статуту. Весь колектив дошкільного закладу забезпечує виконання нормативно – правових документів, державної політики в галузі дошкільної освіти. Заклад працює за чинною освітньою Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», а також за парціальними освітніми програмами: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Казкова фізкультура», «Грайлик», «Радість творчості»,  використовує традиційні методики та інноваційні технології: В.Сухомлинського, С. Русової, Л.Фесюкової, Н.В. Гавриш, розвивальні ігри Нікітіних, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, пошуково – дослідницька діяльність, методика навчання читанню за М.Зайцевим, ТРВЗ, психолого – педагогічне проектування елементи арт–технік, мнемотехніка як сучасна технологія ефективного засвоєння нової інформації, впровадження в навчально-виховну діяльність програми соціально-економічного виховання дітей «Афлотот», педагогіки сталого розвитку.

 ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
На виконання п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 23.12.2003 року № 603, наказів управління освіти і науки Сумської міської ради «Про організацію облікудітей дошкільного віку»з метою прогнозування мережі дошкільного навчального закладу відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти,територією обслуговування, закріпленою за дошкільним навчальним закладом, є:
– вулиця Герасима Кондратьєва № 110 – 132,132/1,143, 144/3, 145,150,
– вулиці Шишкарівська з № 31 до кінця, Ватутіна, Вавілова, Айвазовського, Героїв Небесної Сотні, Черняховського,Гоголя, 20-років Перемоги, Калнишевського, 2 Набережна річки Стрілки;
– провулки: Профсоюзний, Книшевського, Ватутіна, Вавілова, Айвазовського, Громадянський;
– проїзд: Богдана Хмельницького.

“КАЛИНКА” радо зустрічає малят з 7.00 до 19.00

Наші контакти

Сумський дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №3 «Калинка»
Сумської міської ради

Адреса: м.Суми, 40021
Вул. Герасима Кондратьєва, буд. 124
тел. 0542-62-73-33 – завідувач

0542 – 61-71-99 – вихователь – методист, сестри медичні

Електронна скринька: sad_kalinka@ukr.net

 

Графік прийому громадян

Тимченко  Ірина Володимирівна, завідувач

ВІВТОРОК        09.00 – 12.00

СЕРЕДА               13.00 – 17.00

Коваленко Світлана Вікторівна, вихователь – методист

ПОНЕДІЛОК       13.00  – 17.00

ЧЕТВЕР                 09.00 – 12.00

Кажан Людмила Володимирівна, практичний психолог, 

ПОНЕДІЛОК        08.00 – 09.00

СЕРЕДА                  15.00 – 17.30

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Перелік документів для приймання дитини Прийом дітей до ЗДО здійснює керівник протягом календарного року за наявності вільних місцьна підставі таких документів, як:

 • Заява батьків про приймання
 • медичнадовідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення
 • свідоцтво про народження.

Це виключний перелік документів, визначений пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад.

Оскільки до закладу дошкільної освіти приймають дітей віком від 1 року, періодичність медичних оглядів визначена наказом МОЗ України «Про затвердження Клінічного протоколу медичного огляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008 № 149. За Клінічним протоколом медогляд дітей здійснює лікар, який спостерігає за дитиною за місцем проживання: педіатр або сімейний лікар.

Форма первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена наказом МОЗ від 10.01.2006 № 1, містить усю необхідну інформацію про: вакцинацію ревакцинацію туберкулінові проби. Форму № 063/о заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах.

За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

Інформація  щодо порядку влаштування дитини до дитячого закладу:

1.Зареєструвати заяву на зарахування дитини в електронній реєстрації дітей в ДНЗ.

2. Оформити медичні довідки дитини (ф-86/о, ксерокопію ф-63/о).

3. Надати ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

4. Написати заяву в ЗДО  про  влаштування дитини до дитячого закладу.

 

 

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Щодо виконання вимог Закону України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» у закладі не  створені умови доступу закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.На wordpress создание тем и шаблонов.